Култура[тор]

Вулгарен (еротски) театар

 Eве неколку сцени од еден ’вулгарен’ театар.“ На нив се гледа еротика која опчинува со својата зачмаеност, постојаност и незадоволство. Но, можеби тоа е она чувство на монотонија што сите не обзема во едно вакво потрошувачко општество. И што е најинтересно се нема време подетално да се разгледа од каде ни доаѓаат таквите емоции..  

А само на крајот од еден ваков перформанс би требало да го пронајдеме одговорот на некои такви наши интимни прашања. Впрочем таквата сензибилност е вгнездена во нашата потсвест, а вулгарниот – dirty театар тоа ни го преставува пред нас.

Едноставно, животот на сите полека ни станува dirty!

 

Маркетинг

Поврзано

Back to top button