Контакт

Сите објави за медиуми или прашања и предлози поврзани со работата на порталот Гламур.мк испратете ги на адресата на нашата редакција info@glamur.mk

Редакција
Телефон: 071.318.485
info@glamur.mk
Адреса
Ангел Димовски 8, 1000 Скопје
Издавач
Aidemedia doo, Skopje