Култура[тор]

20 Суперхерои како графити

“Суперхероите прикажани преку цртежите на разни уметници кои се занимаваат со графити.”

Графитите едноставно изгледаат прекрасно. Погледнете!

alt

supergraf-astro

supergraf-bat1

supergraf-bat2

supergraf-drunk

supergraf-elektra

supergraf-fail

supergraf-flash

supergraf-flash2

supergraf-guy

supergraf-hot

supergraf-hulk

supergraf-iron

supergraf-lucha

supergraf-sad

supergraf-spider

supergraf-super

supergraf-super2

supergraf-super3

supergraf-thing

supergraf-wolv

alt

Маркетинг

Поврзано

Back to top button