Огласи
Огласи 2
Култура[тор]

Добротворен концерт Серменин

Огласи 3

Здружението на граѓани „Зелената aрка“ на 27.04.2012 (петок), во просториите на Младинскиот културен центар организира добротворен концерт за обнова на објектот на поранешното основно училиште во селото Серменин, сместено на Кожуф планина во општина Гевгелија.

Обновувањето на објектот е сегмент од поширокиот концепт за промовирање на пермакултурата, како метод на свесно дизајнирање и одржување на продуктивни екосистеми, кои ја имаат разновидноста, стабилноста и отпорноста на еко-системите во природата. Тоа значи хармонично интегрирање на човекот со природната околина – задоволувајќи ја неопходноста за храна, енергија, засолниште и други материјални и нематеријални потреби.

Средствата од влезниците за концертот ќе се употребат за санација на училишниот објект, со што ќе се овозможат просторни услови за формирање и функционирање на првиот едукативно истражувачки центар за пермакултура во Република Македонија. Улогата на овој центар ќе биде да создава свесност, да врши едукација, да гради капацитети, потикнува социјална вклученост и да промовира вредности насочени кон одржувањето на здравата животна средина.

Со своето учество на концертот, оваа иницијатива ja помагаат повеќе македонски музичари и музички групи меѓу кои: Bernays Propaganda, Sethstat, Лоши деца, Conqering Lion…
Покрај музичкиот дел, во програмата се предвидени и работилница за изработка на билна спирала, проекција на филмот „Вовед во пермакултурен дизајн“ (Introduction to permaculture design), изложба на фотографии, како и промоција на брошурa за пермакутурен дизајн.

Зелената Арка
ул.Мавровска 11
1000 Скопје, Р.Македонија
+389 02 2043014
www.zelenataarka.mk

Маркетинг

Поврзано

Back to top button